Organizačný výbor

prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc.
doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
RNDr. Mária Maceková, PhD.
RNDr. Jaroslav Šupina, PhD.
RNDr. Peter Gurský, PhD.
Mgr. Erika Vojtková
MSc. Terézia Mézešová

Podujatie podporili