Víťazi v sekciách

M1: Matematická analýza — Teória funkcií a funkčných priestorov
M2: Matematická analýza — Teória diferenciálnych a integrálnych rovníc

 1. 1. Ondřej Bouchala — Measures on noncompactness of Sobolev embeddings
 2. 2. Marie Fialová — Two-dimensional Dirac operator with translationally invariant magnetic field
 3. 2. Dávid Uhrik — On some hierarchies of discontinuous functions
 4. 2. Kateřina Zahradová — Spectral analysis of quantum nanoribbons
 • Miriam Kleinová — Niekoľko výsledkov k Olivierovej vete

M3: Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
M4: Ekonometria a finančná matematika

 1. 1. Kateřina Koňasová — Stochastic reconstruction of inhomogeneous point patterns
 2. 2. Matej Hladiš — Vyhľadávanie podozrivých firiem: metóda obálky dát
 3. 3. Zuzana Girová — Vplyv korelácie medzi faktormi na ceny dlhopisov v dvojfaktorových short rate modeloch
 4. 3. Filip Seitl — Modeling and simulation of 3D random tessellations with predefined interactions
 • Barbora Klemová — Úsmevné nezrovnalosti pri cenách opcií
 • Ondřej Zeman — Neúplné vzorky z Poissonova rozdělení

M5: Matematické štruktúry — Algebra, topológia a geometria
M6: Matematické štruktúry — Teória grafov a kombinatorika

 1. 1. Jakub Kopřiva — Quotients in Algebraic Geometry
 2. 1. Václav Rozhoň — Sufficient conditions for embedding trees
 3. 3. Kristýna Zemková — Composition of quadratic forms over number fields
 • Katarína Čekanová — Ľahké hrany v rovinných grafoch s danou duálnou váhou
 • Peter Fratrič — Graphs based on Sidon sets
 • Martin Vodička — Lokálna vnoriteľnosť grúp a IP lúp do konečných IP lúp

M7: Aplikovaná matematika — Numerická analýza
M8: Aplikovaná matematika — Matematické modely dynamiky

 1. 1. Lukáš Vacek — Numerical solution of traffic flow models
 2. 2. Zuzana Szabová — Theory of balanced densities and detection of interaction range in vehicular traffic
 3. 3. Lenka Hrapková — Inflow-implicit/outflow-explicit metódy na riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc
 • David Ulčák — Metody hraničních prvků vyšších řádů
 • Jana Zuzaňáková — Obyčejné diferenciální rovnice ve slovních úlohách

I1: Teoretická informatika
I2: Umelá inteligencia

 1. 1. Radovan Červený — Hitting paths in graphs
 2. 1. Martin Nemček — Fast density-based downsampling of cytometry data
 3. 3. Martin Glova — Algoritmy postupného zlepšovania učenia sa v počítačovej hre "Flappy bird"
 •  Jakub Tětek — Cache-Efficient Representation of Separable Graphs

I3: Počítačová grafika a počítačové videnie

 1. 1. Miroslav Laco — Depth in the visual attention modelling from the egocentric perspective of view
 2. 2. Antónia Matisová — Identifikácia stalaktitov v 3D modeli jaskyne Domica
 3. 2. Patrik Žiak — Stereoskopický systém pre navigáciu auta

I4: Aplikovaná informatika a softvérové inžinierstvo

 1. 1. Danylo Khalyeyev — A virtual playground for DEECo applications
 2. 2. Boris Cucor — Synchronizované riadenie pomocou viackanálového rádiového systému
 3. 2. Patrik Pekarčík — Komponentové a udalosťami riadené programovanie zariadení na platforme Arduino
 4. 2. Dominik Soukup — Detekce anomálií v provozu IoT sítí
 •  Mário Lipovský — Approximate Abundance Histograms and Their Use for Genome Size Estimation